W naszej ofercie posiadamy produkty niemieckiej firmy KIWO do wykonywania szablonów sitodrukowych,
umozliwiające kompleksowe przygotowanie sita do druku.

Naciąganie siatki:
              • kleje szablonowe - seria: KIWOBOND
              • lakiery szablonowe - seria: ESTELAN
Przygotowanie sita:
              • odtłuszczacze - serie: PREGAN, MESH X-CEL
Produkcja szablonów:
              • emulsje - serie: AZOCOL, POLYCOL, KIWOCOL, CERACOP
              • retuszery - seria: KIWOFILLER
              • filmy kapilarne
Produkcja formy sitodrukowej:
              • automat do powlekania - seria: KIWOMAT
Odwarstwianie szablonów:
              • odwarstwiacze - seria: PREGASOL
Czyszczenie końcowe siatki:
              • środki czyszczące - seria: PREGAN
Mierzenie i sprawdzanie:
              • urządzenia pomiarowe - serie: UV-METER PRO, EXPOCHECK, MICRONMETER
Czyszczenie szablonów w czasie druku i po druku:
              • środki czyszczące - serie: PREGAN, KIWOSOLV, KIWOCLEAN
Akcesoria pomocnicze:
              • urządzenia czyszczące: PROFIWASH
              • szczotki: SCREENBRUSH
              • kleje w aerozolu: KIWOFIX
              • płyn antystatyczny: KIWOSTAT
OBSŁUGA POLIGRAFII
OBSŁUGA POLIGRAFII
© PIOTR KRAWEC 2015
DSL s.c.
Katarzyna i Tomasz Szymkowiak
ul. Sprzeczna 15
62-002 Suchy Las
+48 61 652 28 07
+48 61 653 42 60