Od początku stosowania sitodruku na szeroką skalę,
firma Marabu aktywnie wspiera tę nowatorską technikę druku,
nie tylko na rynku niemieckim, ale i za granicą.
Prowadząc ciągły dialog z klientami oraz uwzględniając nowe pomysły i
potrzeby użytkowników, Marabu intensywnie promowała i rozwijała sitodruk
poprzez wprowadzenie własnych innowacyjnych produktów i wdrażanie
nowatorskich technik.

   Obecnie firma Marabu jest marką znaną na całym świecie, a jej produkty z powodzeniem przyjęły się na rynku
drukarskim dzięki licznym firmom dystrybucyjnym i oddziałom w blisko 70 krajach.
   Profesjonalizm farb powstał w rezultacie wielu lat intensywnej pracy,
a także w wyniku podejmowania nieustannych wyzwań,
aby oferować klientom produkty zaawansowane technologicznie i
przyjazne dla użytkownika, co można osiągnąć poprzez innowacje i
ciągły rozwój obecnie, jak i w przyszłości.
Szybki rozwój nowych technologii farb, jak np. farby utwardzanye UV,
które uwzględniając konieczność ochrony środowiska naturalnego,
stanowi dla producenta specjalne zadanie.
W wielu różnorodnych zastosowaniach farby te umożliwiają wzrost jakości i
wydajności druku, dzięki szybszemu procesowi utwardzania oraz uzyskanie jednolitego i powtarzalnego procesu
produkcji.
   Firma Marabu jest sprawdzana przez System Zarządzania Jakością (Quality Management System) DIN EN ISO
9001 i DIN EN ISO 14001. Dla Marabu jakość jest parametrem kluczowym,
nie tylko spodziewanym, ale stanowiącym część codziennego życia. Przyznanie firmie świadectwa jakości jest
rozumiane jako zobowiązanie do kontynuacji procesu dalszego doskonalenia operacji wewnątrz firmy,
optymalizacji ptoduktów i świadczonych usług. W celu ochrony użytkowników przed ewentualnym zagrożeniem
utraty zdrowia, Marabu stara się eliminować z produkcji materiały szczególnie szkodliwe i zastępować je - o ile
to tylko możliwe technologicznie - materiałami nie oznaczonymi jako szkodliwe.
OBSŁUGA POLIGRAFII
OBSŁUGA POLIGRAFII
© PIOTR KRAWEC 2015
DSL s.c.
Katarzyna i Tomasz Szymkowiak
ul. Sprzeczna 15
62-002 Suchy Las
+48 61 652 28 07
+48 61 653 42 60